qfgl.net
当前位置:首页>>关于数学计算题,请审题的资料>>

数学计算题,请审题

初一数学试题 一、填空题(2分*15分=30分) 1、多项式-abx2+ x3- ab+3中,第一项的系数是 ,次数是 . 2、计算:①100*103*104 = ;②-2a3b4÷12a3b2 = . 3、(8xy2-6x2y)

272÷(1-10%)=302.2≈303剩余额÷剩余额百分比=报价总额报价303问题已解决记的采纳,点击 右下的 采纳.

1.3/7 * 49/9 - 4/32.8/9 * 15/36 + 1/273.12* 5/6 2/9 *34.8* 5/4 + 1/45.6÷ 3/8 3/8 ÷66.4/7 * 5/9 + 3/7 * 5/97.5/2 -( 3/2 + 4/5 )8.7/8 + ( 1/8 + 1/9 )9.9 * 5/6 + 5/610.3/4 * 8/9 -

100道四年级简便运算练习题: 25*42*4 68*125*8 4*39*25 4*25+16*25 4*25*16*25 36*99 (25+15) *4 (25*15)*4 49*49+49*51 49*99+49 (68+32)*5 5*289*2 68+32*5

累死了25 -15 -80 = 10 -80 = -7026 -6 -64 = 20 -64 = -4427 + 3 -48 = 30 -48 = -1828 + 12 -32 = 40 -32 = 829 + 21 -16 = 50 -16 = 3430 + 30 + 0 = 60 + 0 = 6031 + 39 + 16 = 70 + 16 = 8632 + 48 + 32 = 80 + 32 = 11233 + 57 + 48 = 90 + 48 = 13834

1.x^2=36/25,x=+_6/52.移项,(5x-1)(5x-4)=0,5x-1=0,或5x-4=0x=0.2或x=0.83..(x+2)^2=25 x+2=+_5 x=3或x=-74.(x+2)^2=9 x+2=+_3 x=1或x=-55.(x+2-5)^2=0 x-3=0 x=3

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qfgl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com