qfgl.net
当前位置:首页>>关于丧的组词有哪些词语的资料>>

丧的组词有哪些词语

丧的词语 灰心丧气 玩物丧志 沮丧 丧乱 除丧 丧服 送丧 丧门星 丧礼 发丧 出丧 居丧 懊丧 丧魂落魄 丧生 奔丧 一言丧邦 初丧 丧天害理 丧家之犬 如丧考妣 治丧 丧胆 丧失 丧命 丧心病狂 败国丧家 丧亡 号丧

“丧”的组词有丧气、沮丧、颓丧、奔丧、丧礼、丧失、垂头丧气、哭丧、丧心病狂、出丧.1、丧气(sàng qì):指因不顺心而情绪低落.丧气出自《后汉书杜乔传》:"先是李固见废,内外丧气,臣侧足而立,唯乔正色无所回桡."

丧字能组什么词语 :丧气、 沮丧、 颓丧、 奔丧、 懊丧、 丧胆、 除丧、 送丧、 丧生、 守丧、 嗒丧、 丧家、 服丧、 发丧、 丧礼、 居丧、 丧失、 报丧、 沦丧、 哭丧、

沮丧 jǔ sàng 垂头丧气 chuí tóu sàng qì 懊丧 ào sàng 丧失 sàng shī 颓丧 tuí sàng 沦丧 lún sàng 奔丧 bēn sāng 丧事 sāng shì 丧乱 sāng luàn 吊丧 diào sāng

读音:sàng sāng 组词:sàng:丧气[sàng qì] :因不顺心而情绪低落.沮丧[jǔ sàng] :灰心失望 颓丧[tuí sàng] :消极;颓唐.懊丧[ào sàng] :懊恼沮丧 丧胆[sàng dǎn] :形容十分惧怕 sāng:除丧[chú sāng] :由着丧服变着吉服或由着重丧服改

奔丧 bēn sāng 治丧 zhì sāng 服丧 fú sāng 发丧 fā sāng 号丧 háo sāng 沮丧 jǔ sàng 垂头丧气 chuí tóu sàng qì 懊丧 ào sàng 如丧考妣 rú sàng kǎo bǐ 丧失 sàng shī 颓丧 tuí sàng

如丧考妣 rú sàng kǎo bǐ 丧失 sàng shī 颓丧 tuí sàng sang第一声 组词 奔丧 第四声 组词 垂头丧气 丧sāng部首笔画部首

丧门神 胆丧魂惊垂首丧气 闻风丧胆亡魂丧胆 玩物丧志丧心病狂 丧家之犬丧身失节 丧魂落魄丧权辱国 丧明之痛丧尽天良 丧胆销魂如丧考妣 哭丧着脸借面吊丧 灰心丧气嗒然若丧 垂头丧气

丧钟、丧假、丧失、灰心丧气、丧心病狂、如丧考妣、沮丧、玩物丧志、丧亡、奔丧、丧葬费、丧事、垂头丧气、丧尽天良、丧门神、丧门星、丧礼、哭丧、丧葬、闻风丧胆、丧偶、小丧、丧家之犬、懊丧、丧门、丧服、敝鼓丧豚、颓丧、丧家犬、丧家狗、哭丧棒、沦丧、吊丧、丧气、居丧、服丧、丧权辱国、治丧、丧病、报丧

奔丧 bēn sāng 丧钟 sāng zhōng 丧事 sāng shì 丧乱 sāng luàn 居丧 jū sāng 吊丧 diào sāng 服丧 fú sāng 治丧 zhì sāng 发丧 fā sāng

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qfgl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com