qfgl.net
当前位置:首页>>关于虽字怎么组词的资料>>

虽字怎么组词

虽字组词:然虽、虽使、虽是、虽则、虽说、虽然、虽恐、虽复、虽故、虽马、虽死犹生、虽休勿休、虽覆能复、虽死无悔、虽死犹荣、虽多亦奚为、虽多亦奚以为、履虽新不为冠

虽然 suī rán 虽死犹生 suī sǐ yóu shēng 虽则 suī zé 虽死犹荣 suī sǐ yóu róng 虽说 suī shuō 虽复 suī fù 虽故 suī gù 虽是 suī shì 虽死之日,犹生之年 suī sǐ zhī rì ,yóu shēng zhī nián 虽使 suī shǐ 虽马 suī mǎ 虽恐 suī kǒng 虽有搞暴 suī yǒu gǎo bào 虽覆能复 suī fù néng fù

虽字有哪些组词 :虽然、 虽说、 虽则、 然虽、 虽复、 虽说、 虽马、 虽恐、 虽使、 虽是、 虽故、 虽死犹荣、 虽死犹生、 虽死无悔、 虽覆能复、 虽有搞暴、 虽休勿休、 秤砣虽小压千斤、 秤铊虽小压千斤、 秤铊虽小压千筋、 麻雀虽小,五脏俱全、 一手独拍,虽疾无声、 虽死之日,犹生之年、 麻雀虽小,肝胆俱全、 虽畏勿畏,虽休勿休、 牡丹虽好,全凭绿叶扶持

虽然、虽说、虽则、虽说、虽复、然虽、虽马、虽恐、虽使、虽是、虽故、虽死犹荣、虽死犹生、虽覆能复、虽死无悔、虽有搞暴、虽休勿休、秤砣虽小压千斤、秤铊虽小压千斤、秤铊虽小压千筋、麻雀虽小,五脏俱全、虽死之日,犹生之年、一手独拍,虽疾无声、虽畏勿畏,虽休勿休、麻雀虽小,肝胆俱全、牡丹虽好,全凭绿叶扶持

虽然 suī rán 虽死犹生 suī sǐ yóu shēng 虽则 suī zé 虽死犹荣 suī sǐ yóu róng 虽说 suī shuō 虽复 suī fù 虽故 suī gù 虽是 suī shì 虽死之日,犹生之年 suī sǐ zhī rì ,yóu shēng zhī nián 虽使 s

虽则 虽是 虽使 虽马 虽恐 虽故

虽败犹荣~

虽然、 虽死犹生、 虽则、 虽说、 虽死犹荣

地字能组什么词语 :林地、 种地、 地洞、 园地、 领地、 平地、 大地、 地主、 草地、 菜地、 外地、 扫地、 场地、 天地、 地方、 地热、 空地、 地球、 耕地、 阵地、 陆地、 洼地、 落地、 坡地、 地址、 地基、 遍地、 地毯、 地震、 地域、

拼 音 suī 部 首虫 繁来 体虽 五 笔KJU 笔 顺丨フ一丨フ一丨一丶 生词本 基本释义 详细解释 连词,把意思推源开一层,表示“即使”或是“纵然”的意思,后面多有“可是”、“但是”相应:~然.~则.麻雀~小2113,五脏俱全.纵然:为人民而死,~死犹生.5261 相关组词 虽恐 虽故 虽则 虽是 虽使 然虽 虽马 虽说 虽然 虽说虽复 虽死犹荣 秤铊虽4102小压千斤 秤铊虽小压千筋 牡丹虽好还要绿叶扶持 梁园虽好,1653不是久恋之家 梁园虽好,不是久住之乡 牡丹虽好,还要绿叶扶持

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qfgl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com