qfgl.net
当前位置:首页>>关于牖怎么读音是什么的资料>>

牖怎么读音是什么

牖[yǒu] 窗户:~户.蓬~茅椽.

牖,发音为yǒu.(1)会意.从片户甫.片,锯开的木片,“户”指窗.秦多用牖,窗少见.本义:窗户;古建筑中室与堂之间的窗子.后泛指窗.(2)通假字,通“诱”.《礼记乐记》:“天之牖民

牖(yǒu

读音:: 牖 yǒu 字义: 古建筑中室与堂之间的窗子.古院落由外而内的次序是门、庭、堂、室.进了门是庭,庭后是堂,堂后是室.室门叫“户”,室和堂之间有窗子叫“牖”,室的北面还有一个窗子叫“向”.上古的“窗”专指开在屋顶上的天窗,开在墙壁上的窗叫“牖”.后泛指窗.会意.从片户甫.片,锯开的木片,“户”指窗.秦多用牖,窗少见.本义:窗户

牖,you,三声,窗户的意思,组词:户牖念yǒu.牖yǒu 〈名〉(会意.从片户甫.片,锯开的木片,“户”指窗.先秦多用牖,窗少见.本义:窗户) 同本义 [window] 牖,穿壁以木为交窗也.《说文》.

● 牖yǒu ㄧㄡˇ ◎ 窗户:~户.蓬~茅椽.

汉字:牖拼音: yǒu笔画: 15部首: 片五笔: thgy基本解释牖yǒu窗户:牖户.蓬牖茅椽.笔画数:15;部首:片;笔顺编号:321545131251124

(1).窗与门.《诗豳风鸱》:“迨天之未阴雨,彻彼桑土,绸缪牖户.” 朱熹 集传:“牖,巢之通气处.户,其出入处也.”《仪礼有司》:“司宫阖牖户.”《汉书食货志上》:“王者不窥牖户而知天下.” 明 张居正 《紫宸宫贺表》:“奄四海以为家,恒念绸缪於牖户.”(2).特指窗户. 唐 韩愈 《和虞部卢四赤藤杖歌》:“空堂昼眠倚牖户,飞电著壁搜蛟螭.”(3).借指屋舍. 宋 范仲淹 《泰州张侯祠堂颂》:“比比牖户,鳞鳞场圃.”

yǒu ㄧㄡˇ 窗户:~户.蓬~茅椽. 郑码:NXWF,U:7256,GBK:EBBB 笔画数:15,部首:片,笔顺编号:321545131251124

牖 yǒu 音同“有” 〈名〉 (会意.从片户甫.片,锯开的木片,“户”指窗.先秦多用牖,窗少见.本义:窗户) 同本义 [window]

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qfgl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com