qfgl.net
当前位置:首页>>关于怎组词的资料>>

怎组词

龙镜、 菱镜、 灵镜、 犁镜、 镜照、 看镜、 镜彩、 镜头、 镜变、 镜华、 镜察、 镜伏、 镜卜、 镜流、 镜面、 镜匣、 镜轮、 镜洗、 镜月、 镜套、 镜烛、 镜台、 镜石、 镜片、 镜雪、 镜沼、 究镜、 皎镜

一,季节组词:春:春风,春雨,春天夏:夏日,夏至,立夏,秋:秋风,秋冻,晚秋二,月组词月亮,月饼,三,同音不同字组词声音,生气,升起

有司 yǒu sī有以 yǒu yǐ有道 yǒu dào有趣 yǒu qù有如 yǒu rú有效 yǒu xiào有为 yǒu wéi有机 yǒu jī有意 yǒu yì有劳 yǒu láo有心 yǒu xīn有顷 yǒu qǐng有待 yǒu dài有无 yǒu wú有素 yǒu sù有名 yǒu míng有余 yǒu yú有时 yǒu shí有致 yǒu zhì有年 yǒu nián有关 yǒu guān有限 yǒu xiàn有情 yǒu qíng有间 yǒu jiàn有幸 yǒu xìng有力 yǒu lì有差 yǒu chà有奇 yǒu jī有缘 yǒu yuán有莘 yǒu shēn

怎么,怎样,怎奈,怎会,

惧怎么组词 :恐惧、惧怕、惧惮、惧色、畏惧、疑惧、惧内、戒惧、危惧、忧惧、俱怎么组词 :俱全、俱备、耦俱、俱、俱瞻、家俱、俱乐部、俱那卫、俱卢洲、含俱、声色俱厉、声泪俱下、万籁俱寂、与日俱增、一应俱全、泥沙俱下、面面俱到、五味俱全、玉石俱焚、两败俱伤、与时俱进、

常用多音字组词(A部)1. 阿①ā 阿罗汉 阿姨 ②ē 阿附 阿胶2. 挨①āi 挨个 挨近 ②ái 挨打 挨说3. 拗①ào 拗口 ②niǜ 执拗常用多音字组词(B部)1. 扒①bā 扒开 扒拉 ②pá 扒手 扒草2. 把①bǎ 把握 把持 把柄 ②bà 印把 刀把 话把儿3. 蚌①bàng 蛤蚌

怎么[zěn me] 1.--询问情状、性质、方式、原因、行动等.怎样[zěn yàng] 1.询问性质、状态、方式、方法等.怎的[zěn di] 1.〈方〉怎么;怎么样--用于.怎奈[zěn nài] 无奈.怎地[zěn di] 怎的.怎说[zěn shuō] 犹言怎么回事.

怎么、怎样、怎的、怎奈、怎当、怎说、怎价、怎得、怎生、多怎、怎着、怎向、怎许纯手打,求采纳

怎么、 怎样、 怎的、 怎奈、 怎地、 怎当、 怎说、 怎价、 怎得、 怎生、 多怎、 怎着、 怎向、 怎许、 怎麽、 怎么办、 怎么着、 怎么样、 怎麽着、 怎奈向、 怎当得、 怎见得、 怎生向、 怎麽样、 不怎么样、 不球的怎、 不怎麽样、 不球的怎、 钢铁是怎样炼成的、 在人矮檐下,怎敢不低、 在人矮檐下,怎敢不低头

怎么样怎许怎样怎见得怎生怎的怎价怎着怎地怎向怎么办怎么着怎说怎奈怎得怎样着不怎样多怎怎么

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qfgl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com